Kullanım Şartları

AVANTAJKARGO.COM Web Sitesinin kullanım Koşul ve Şartları:
Telif Hakkı
AVANTAJKARGO.COM Web Sayfası içeriğine ilişkin telif hakkı Avantaj Lojistik Dış Tic.Ltd.Şti’ye aittir.

Çoğaltma Yetkisi
• Aşağıda belirtilen koşullar hariç olmak üzere AVANTAJ KARGO’nun önceden yazılı izni alınmaksızın içeriğin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da saklanması kesinlikle yasaktır. Sitede yer alan bilgileri kişisel kullanım amacıyla basmak,
• Kendi belgelerinizden bu web sitesine link kurmak gibi amaçlar
• İçeriğin sadece bilgi ve ticari olmayan amaçlarla kullanılması

AVANTAJ KARGO Markası
“AVANTAJ KARGO”, markası tescilli bir markadır. Site teknoloji yönünden telif hakları, ticari markalar gibi hukuken korunan bilgiler içermektedir. Bu markayı kullanmak için hiçbir lisans verilmemiştir. Bu marka önceden yazılı izin olmadan hiçbir şekilde kopyalanamaz, yüklenemez, çoğaltılamaz, kullanılamaz, değiştirilemez ve dağıtılamaz.

Sizin Yorumlarınız
AVANTAJ KARGO sizden geri bildirim istemekte, sizlerin fikir ve önerilerinize önem vermektedir. AVANTAJ KARGO vereceğiniz herhangi bir bilgiyi kullanmakta ve eyleme geçirmede serbesttir.

Bu Sitenin Doğruluğu
Bu web sayfaları farkında olmadan yapılan hatalar veya basım hataları içerebilir. Bunlar bulunursa, AVANTAJ KARGO’nun takdiriyle düzeltilecektir. Bu sayfalardaki bilgiler düzenli olarak güncellenmektedir, ancak güncellemeler arasındaki değişiklikler sırasında hatalar düzeltilemeyebilir veya yeni hatalar meydana gelebilir. Internet tüm dünyada binlerce sitede bağımsız olarak mevcuttur, bu yüzden, bu sayfalarla erişim yapılan bilgilerin bir kısmı AVANTAJ KARGO’nun dışından kaynaklanabilir. Kullanıcıların AVANTAJ KARGO’nun sitesinden elde ettikleri görüş veya bilgiler sebebiyle uğrayabilecekleri kayıp ve zararlardan AVANTAJ KARGO sorumlu tutulamayacaktır.

Yasal Uyarı
Bu web sitesindeki hizmetler, içerik ve bilgiler “olduğu gibi” sağlanmış olup, kanunun el verdiği azami ölçüde, AVANTAJ KARGO, her türlü garantiyi (doğrudan, dolaylı ya da başka şekilde tezahür eden) reddeder. AVANTAJ KARGO şirketi ve lisansörleri, AVANTAJ KARGO web sitesi veya sistemleri sistemleri yoluyla aktarılan hizmetlerin, içeriğin veya bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği, güvenliği veya güncelliği hakkında hiçbir bidirim veya garantide bulunmamaktadır. AVANTAJ KARGO sistemleri veya web sitesi yoluyla edinilen hiç bir bilgi, bu koşul ve şartlar altında açıkça ifade edilmeyen herhangi bir garanti teşkil etmez.

Bazı yargı hükümleri zımni garanti sınırlamasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu bölümdeki sınırlama ve istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Tüketici konumunda iseniz, buradaki hükümler feragat edilemeyecek yasal haklarınızı etkilemez. Burada ifade edilen koşul ve şartların getirdiği sorumluluk ve garanti sınırlamaları ve istisnaların adil ve makul olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Kanunların el verdiği ölçüde, burada ifade edilen koşul ve şartlarda sizin için belirtilen tazminatlar münhasırdır ve burada ifade edilen koşul ve şartlarda açıkça sunulanlarla sınırlıdır.

Bilgi İfşası
Bu web sayfalarını ziyaret edenlerin verdiği bütün bilgiler gizli kabul edilir ve hizmetlerin kapsamının şartı haricinde AVANTAJ KARGO tarafından hiçbir üçüncü kişi veya tarafa ifşa edilmez.